Logo Angelini
Mamy ważniejsze rzeczy na głowie niż suchy kaszel

Bezpieczeństwo leczenia kaszlu

Wskazania do stosowania leków przeciwkaszlowych są bardzo ograniczone i dotyczą wyłącznie suchego, uporczywego kaszlu.

W łagodzeniu kaszlu, oprócz unikania czynników drażniących, pomocne są inhalacje solą fizjologiczną (mogą łagodzić podrażnienie krtani).

W leczeniu kaszlu stosowane są leki przeciwkaszlowe o działaniu ośrodkowym oraz obwodowym.

Działanie ośrodkowe

Działanie ośrodkowe polega na hamowaniu ośrodka kaszlu w mózgu (rdzeń przedłużony) – substancje działające ośrodkowo to kodeina, dekstrometorfan, butamirat.

Działanie obwodowe

Działanie obwodowe polega na łagodzeniu podrażnień w drogach oddechowych. Jedyną substancją działającą obwodowo jest lewodropropizyna (Levopront).

Badania potwierdzają wysokie bezpieczeństwo lewodropropizyny, w tym niższe ryzyko działań niepożądanych, brak interakcji z innymi lekami oraz możliwość stosowania u dzieci już od 25. miesiąca życia.

Bezpieczeństwo leczenia kaszlu

„Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu i dzieci dla lekarzy POZ”, Z.Doniec, A.Mastalerz-Migas, K.Krenke, H.Mazurek, P.Bieńkowski, Lekarz POZ, 4/2016

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
       Polityka Prywatności
Skrócona informacja o leku Skrócona informacja o leku
I/LEV/01-2017