Kaszel u dorosłych

Kaszel to mimowolny odruch lub wywołany świadomie wytężony manewr wydechowy polegający na nagłym wydaleniu powietrza z dolnych dróg oddechowych, którego celem jest usunięcie zalegającej wydzieliny lub ciała obcego. Odruch kaszlowy jest jednym z podstawowych fizjologicznych mechanizmów ułatwiających oczyszczanie dróg oddechowych. Powstaje w odpowiedzi na drażnienie receptorów zlokalizowanych w gardle, krtani oraz oskrzelach. Receptory kaszlu są również zlokalizowane w żołądku, w związku z tym kaszel może powodować podrażnienie żołądka. Istnieje kilka podziałów pozwalających scharakteryzować kaszel.
W praktyce najbardziej przydatny jest podział według czasu utrzymywania się objawu.

Kaszel dzielimy na

  • kaszel ostry – trwający do 3 tygodni
  • kaszel przewlekły – kaszel utrzymujący od 3 do 12 tygodni

Ze względu na charakter wyróżniamy:

  • kaszel suchy
  • kaszel produktywny (mokry)

Podział ten jest szczególnie ważny z uwagi na dobór odpowiedniego leczenia.